Pasen 2020

Inleiding

We leven in vreemde tijden. We kunnen geen kerkdienst vieren met elkaar in een kerkgebouw. Toch gaat de liturgie wereldwijd door. De Schrift wordt gelezen, de lofzang blijft gaande, gebeden worden gezegd, in kerkgebouwen met een paar mensen bij elkaar, in kloosters, in de huizen en harten van gelovigen. Hoe mooi is het om—al is het nu noodgedwongen op afstand—verbinding te maken met de voortgaande stroom van de liturgie, met de zusters en broeders her en der in de verstrooiing. We worden stil, nemen de tijd, ontsteken een kaars, voelen ons verbonden met God en met elkaar, juist in de Stille week op weg naar Pasen.

Het Paasfeest is het belangrijkste feest van de christelijke gemeente. Jezus was bereid om de weg van liefde en hoop te gaan tot het eind toe. In zijn weg ontdekken wij dat Gods onvoorwaardelijke goedheid de diepste grond is van ons bestaan. De viering van het Paasfeest begint eigenlijk al op Palmzondag. De intocht van Jezus in Jeruzalem markeert het begin van zijn weg door de dood heen. Een weg van vallen en opstaan. Deze week worden er verschillende diensten gehouden, die elk een eigen karakter hebben, maar die samen één voortgaande beweging vormen. In de Bijbelse tijdsbeleving begint de dag op de avond en gaat door de nacht heen naar het licht. Met Pasen gaat het om het ene gebeuren van het Paasfeest waarin door lijden en dood de weg naar het leven zichtbaar wordt.

We maken een bizarre periode door. We begrijpen een heel klein beetje beter hoe vele anderen voortdurend onder moeilijke omstandigheden hun weg moeten zien te vinden. Los van alle eerdere zekerheden maken we misschien wel intenser dan ooit contact met het geheim dat boven en onder ons aanwezig is, dat zich in de Goede Week en in de Drie Dagen van Pasen uitnodigend aan ons presenteert. In de ogen van Christus lezen wij alle verdriet dat er wereldwijd is, maar herkennen wij ook een vreugde die ons en onze wereld hoop biedt.

Witte Donderdag

Witte Donderdag

De viering op de avond van Witte Donderdag staat in het teken van het evangelieverhaal over Jezus die de voeten van zijn leerlingen wast en zo een voorbeeld geeft om na te volgen: ‘Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’(Johannes 13:1-15). Het is de avond van het ‘laatste avondmaal’. In deze tijd van corona-crisis kunnen wij niet fysiek aan deze heilige maaltijd deelnemen. Wij kunnen dus geen Heilig Avondmaal vieren, ook niet ‘virtueel’.

In het Nederlands Dagblad van 31 maart j.l. schrijven Arnold Huijgen en Edward van ‘t Slot:

Misschien is de beste manier om het avondmaal te eren nu wel: uitzien naar de tijd dat het weer kan. Verwachtend uitzien is ook een houding die bij uitstek bij het avondmaal past. Jezus zei immers: ‘doe dat totdat Ik kom.’ Nu is het tijd om het wachten op zijn komst op een nieuwe manier te leren. Te groeien in verlangen. En solidair te zijn met zovelen in de wereld, en in zoveel tijden, die verlangen naar de gemeenschap en het sacrament, maar die er niet bij kunnen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vluchtelingen op Lesbos? Maakten we ons over hun mogelijkheden om waardige erediensten te houden maar net zo druk als over de virtuele mogelijkheden in onze eigen woonkamers. Ons gemis onder ogen zien kan onze solidariteit met hen verdiepen.

Aanvang 19:30

Hier staat de orde van dienst voor deze dag.

Er is momenteel geen live stream beschikbaar en de opname is er ook nog niet. Zodra de dienst begint zal de video hieronder starten.

Dit is de opname van Witte Donderdag.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Na de avond van Witte Donderdag begint de nacht van Goede Vrijdag, die eindigt met het sterven van Jezus op het gebedsuur van de noon, drie uur ’s middags, en zijn begrafenis. Traditioneel wordt de passie uit het evangelie van Johannes (hoofdstukken 18-19) gelezen.


Aanvang 19:30

Hier staat de orde van dienst voor deze dag.

Er is momenteel geen live stream beschikbaar en de opname is er ook nog niet. Zodra de dienst begint zal de video hieronder starten.

Dit is de opname van Goede Vrijdag.

Stille Zaterdag

Paaswake

Paasnacht: wij vieren ons uit het donker omhoog. Herinneren ons hoe het licht ooit werd geschapen, hoe het volk uit de duistere slavernij werd bevrijd. We horen het evangelie van de opstanding en dan begroeten we het ‘licht van Christus’. Dat moet nu thuis, maar daar kán het ook. We kunnen een kaars klaarzetten en aansteken. In de kerk wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken. We belijden ons geloof en gedenken de doop als teken van doortocht en bevrijding.


Aanvang 21:00

Hier staat de orde van dienst voor deze dag.

Er is momenteel geen live stream beschikbaar en de opname is er ook nog niet. Zodra de dienst begint zal de video hieronder starten.

Dit is de opname van de Paaswake.

Eerste Paasdag

Eerste Paasdag


Aanvang 10:00

Hier staat de orde van dienst voor deze dag.

Er is momenteel geen live stream beschikbaar en de opname is er ook nog niet. Zodra de dienst begint zal de video hieronder starten.

Dit is de opname van Eerste Paasdag.

Collecte

Tijdens de paasdienst zullen we weer digitaal collecteren, voor diaconie en kerkvoogdij.

U kunt eventueel een gift overmaken voor ons project van de diaconie onder vermelding van ‘Straatmensen Nijmegen’ NL 83 RABO 0127 9067 38.

Als u de Vierplek wilt steunen voor het houden van dit soort diensten dan kunt u een gift overmaken op NL 34 RABO 0105 7133 41

QR-code voor doneren via Givt

Ook in onze gemeente zijn er steeds meer leden die hun betalingen tegenwoordig liefst zonder contant geld doen. Gevolg is dat ze ook vaak geen contant geld meer op zak hebben voor de collecte. Om hen toch in staat te stellen eenvoudig aan een collecte te geven keken we al langer rond naar een alternatieve geefmethode.

Door de coronacrisis en de diensten op afstand hebben we nu versneld de stap gezet om te gaan werken met Givt. Deze organisatie biedt een app die u kunt installeren op uw telefoon en daarna kunt u straks, als de normale diensten zijn hervat, heel eenvoudig aan een collecte geven zonder contant geld. Maar nu dus ook al op afstand door met de app de QR code te scannen die hieronder staat afgebeeld.

Kijk voor instructies op https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/

Contact

Wilt u reageren op deze dienst, dan kunt u een mail sturen naar wilma@4-plek.nl.