Welkom bij het ochtendgebed

Een moment van aandacht om de dag te beginnen met ruimte voor stilte, muziek, voorbeden, een Bijbeltekst en een zegenbede.

Samen bidden is vanaf de eerste Christelijke gemeentes een goede en vaste gewoonte.

In de kloosters wordt wereldwijd meerdere malen per dag gebeden. Een mooie en troostende gedachte: door het tijdsverschil in de wereld kun je er zeker van zijn dat er altijd, 24/7 dus, ergens in de wereld wordt gebeden, ook voor jou.

Dit seizoen laten we ons inspireren door de kloostertradities. De thema’s die daaruit voortvloeien zijn: ‘Sprekende stilte’, ‘De ruimte van ritme’, ‘Bronnen vinden’, ‘Kijken met de ogen van je ziel’, ‘De kracht van het alledaagse’ en ‘Gehoor geven’.

We hopen dat je zult ervaren hoe goed het is om samen stil te zijn, je open te stellen zodat je misschien geraakt zult worden door de woorden, de muziek, de aanwezigheid van elkaar en van de Aanwezige.

Het ochtendgebed is iedere werkdag van 9:00 – 9:15 uur en vrij toegankelijk voor iedereen. Je bent welkom om regelmatig of een enkele keer mee te doen.

Op elke laatste vrijdag van de maand is er Bid&Breakfast, dan is er een gezamenlijk ontbijt na het ochtendgebed.

Weet dat je welkom bent, fijn dat je er bent!


Nu de coronamaatregelen langzaam worden terug geschaald zijn de ochtendgebeden ook weer toegangelijk voor iedereen en zijn de live-streams gestaakt.